Մեր Մասին

<<Ֆիբոնաչի>> հաշվապահական ընկերությունը սկսել է իր գործունեությունը 2010 ից։

Ընկերությունն առաջարկում է թեթևացնել ձեր բեռը, ազատել բյուրոկրատական քաշքշուկներից` իրականացնելով որակյալ հաշվապահական հաշվառում, միաժամանակ պաշտպանելով ձեր շահերը պետական մարմինների հետ շփման ընթացքում:

Մեր փորձառու անձնակազմը կարող է դառնալ ձեր կազմակերպության հենասյուներից մեկը: