Ի՞նչ եք դուք ցանկանում

Մեր Ծառայությունները

<<Ֆիբոնաչի>> ընկերությունն առաջարկում է թեթևացնել ձեր բեռը, ազատել բյուրոկրատական քաշքշուկներից՝ իրականացնել որակյալ հաշվապահական հաշվառում,միաժամանակ պաշտպանելով ձեր շահերը պետական մարմինների հետ շփման ընթացքում: Այպիսով, կազմակերպությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները

Հաշվապահական հաշվառման վարում

Հաշվետվությունների կազմում և հանձնում

Գործունեության ոլորտի առանձնահատկություններին համապատասխան հաշվապահական քաղաքականության մշակում

Ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում և կատարելագործում

Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանում

Սկզբնական Փաստաթղտերի հիման վրա հաշվապահության վերականգնում

Աջակցություն ավտոմատացված հաշվապահական հաշվառմանը անցում կատարելիս

Ներքին հաշվառում և պարզ մատուցում բաժնետերերին